Ultimele evenimente

» toate evenimentele

Ultimele galerii

28. feb. 2009
Test
» toate galeriile
HOTĂRÂREA DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

 

În conformitate cu Art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 221/2008 din 23/12/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 24/12/2008, se înființează Ministerul Tineretului și Sportului prin comasarea Autorității Naționale pentru Tineret cu Agenția Națională pentru Sport, instituții publice care se desființează.

Totodată, potrivit Art. 26 din Hotărârea Guvernului Nr. 1721/2008 publicată în Monitorul Oficial, Nr. 26/13.01.2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor și Agenția pentru Sprijinirea Studenților, instituții aflate în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret, se desființează. Ministerul Tineretului și Sportului va prelua toate drepturile și obligațiile instituțiilor mai sus menționate.

De asemenea potrivit Art. 15. - (1) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București și direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii.

www.mts.gov.ro